STRÅFOR.NO

HØYENSILASJE / AMMONIAKKBEHANDLET HALM OG FRØHØY / STRØHALM / FRØHØY

Kontakt oss:

Jan Kjøndal, Tlf. 95 74 45 84

Eivind Kjøndal, Tlf. 99 10 83 60

Epost: straafor@gmail.com

 
 

Velkommen

Stråfor.no tilbyr solide forprodukter av topp kvalitet.

Vårt samarbeid med ulike transportselskaper gjør oss til en fleksibel samarbeidspartner. Ta kontakt for pristilbud!


Høyensilasje

er blitt et populært for til hest i løpet av kort tid. Vår geografiske beliggenhet – Larvik – gir oss mulighet til å produsere ensilasje med høyt tørrstoffinnhold,- ofte i overkant av 70%. Firkantbuntene har en størrelse på 0,8 m x 0,9 m,- minibig -,og normallengde i overkant av 1 m. Til bruk i staller med få hester produserer vi kortere bunter. For å ivaretakvalitet både under produksjon og transport bruker vi 16 lag plast. Det blir tatt forprøver slik at sammensetningen av forrasjonen kan ta sitt utgangspunkt i kvaliteten på grovforet.


Ammoniakkbehandlet halm og frøhøy

har vi produsert fra midten av 80-tallet. Mens vi tidligere benyttet rundbunt har vi de seinere år levert i minibig. Nytt av -08 er at vi kjøpte en MF 2190 storbuntepresse fra USA,- trolig den første som er satt i drift i vårt land av denne nye serien presser fra Hesston fabrikken. Vi har gjort dette for å øke kapasiteten på pressing, gassing og håndtering samt redusere transportkostnadene. Buntene pakkes enkeltvis i 6 lag plast.


Strøhalm

leverer vi etter hvert betydelige mengder av . Effektivitet i produksjon og transportkostnader er også her avgjørende for valg av store firkantbunter med 6 lag plast. For strø til hest kan vi levere snittet halm i minibig pakket i plast.


Frøhøy

Vi leverer frøhøy av engsvingel i både minibig og big. Frøhøyet ble presset i august med høye dagtemperatuer og har svært god kvalitet: 79 % tørrstoff og 10 % protein, 2,0 kg pr. FEH, H1. Foret er mye etterspurt både av hesteeiere og storfeprodusenter.